Aqr.gr: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων αθήνα

Α) ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Κρατήσεις: Όλες οι κρατήσεις οι οποίες γίνονται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, υπόκεινται σε επιβεβαίωση από την Auto Quality Rentals. Όλες οι κρατήσεις και οι σχετικές επικοινωνίες θα αποστέλλονται στον κεντρικό σταθμό του Κορωπίου, στην διεύθυνση:

Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου 14, 19400 Κορωπί, Αττική

Τηλ. 211 2160652, Fax: 211 0125067, e-mail: info@aqr.gr

Β) ΟΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

  • Ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων
  • Μικτή ασφάλεια (C.D.W.): Η ευθύνη του μισθωτή (ποσό απαλλαγής), που αναφέρεται παραπάνω μειώνεται στα €650,00 (+ΦΠΑ) για τις κατηγορίες MCMR, ECMR, CCMR, CDMR στα €900,00 (+ΦΠΑ) για τις κατηγορίες CCAR, FVMR, IDMR, SDMR και €1200 (+ΦΠΑ) για την κατηγορία FVMD.
  • ΦΠΑ, εκτός αν αναφέρεται ξεχωριστά
  • Οδική βοήθεια: 24 ώρες
  • Φόρο Αεροδρομίων

Γ) ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Είδος/Υπηρεσία Ημερήσια(€) Εβδομαδιαία(€)
Ασφάλιση:
Προσωπική ατυχήματος 2,50 15,00
Άλλες χρεώσεις:
Επιπλέον Οδηγός 2,50 15,00
Παιδικό κάθισμα 3,50 23,00
Αλυσίδες χιονιού 3,50 23,00
GPS 8,00 55,00

Παράδοση/παραλαβή εκτός ωραρίου (21:00-08:00): €25,00

Δ) ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Ηλικία μισθωτή και οδηγών: Ελάχιστο όριο ηλικίας 23 χρόνια για τις κατηγορίες MCMR, ECMR, CDMR, CCMR και 25 χρόνια για τις κατηγορίες ICMR, SCMR, CCAR, SCAR, FVMR.

Δικαιολογητικά ενοικίασης: Κάθε οδηγός πρέπει να έχει άδεια οδήγησης η οποία να έχει εκδοθεί τουλάχιστον ένα (1) χρόνο πριν την ενοικίαση και να είναι σε ισχύ. Οι οδηγοί που δεν είναι πολίτες χώρας της Ε.Ε. θα πρέπει να διαθέτουν και διεθνή άδεια οδήγησης (International Driver’s Permit). Όλοι οι μισθωτές θα πρέπει να φέρουν και να επιδεικνύουν διαβατήριο (για τους μη έλληνες υπηκόους) -με λατινικούς χαρακτήρες ή ταυτότητα (έλληνες υπήκοοι), όπως επίσης και έγκυρη προσωπική πιστωτική κάρτα. Αποδεκτές πιστωτικές κάρτες είναι οι: VISA, MASTERCARD, MAESTRO.

Ελάχιστος χρόνος ενοικίασης και διάρκεια μίσθωσης: Μία ημέρα (24 ώρες).

Η κάθε ημέρα ενοικίασης υπολογίζεται σε 24ωρη βάση, από την συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα παράδοσης του αυτοκινήτου. Για καθυστερήσεις στις επιστροφές των οχημάτων άνω των τριών (3) ωρών θα χρεώνεται μία (1) επιπλέον ημέρα. Δεν επιστρέφονται χρήματα για καθυστερημένες παραλαβές ή επιστροφές πριν την συμφωνηθείσα ημέρα και ώρα όταν αυτές οφείλονται στον μισθωτή του οχήματος.

Οι ενοικιάσεις άνω των επτά (7) ημερών, υπολογίζονται για τις πρώτες επτά (7) ημέρες με βάση την εβδομαδιαία τιμή (7 days-Weekly) και για κάθε επιπλέον ημέρα με βάση την τιμή της επιπλέον ημέρας (Add. Day). Για παράδειγμα το κόστος ενοικίασης 10 ημερών είναι: Eβδομαδιαία τιμή (Weeklyrate) + 3 Χ τιμή επιπλέον ημέρας (Add. Day). Η χρέωση για ενοικιάσεις που εκτείνονται σε δύο συνεχόμενες περιόδους, χαμηλή και υψηλή θα υπολογίζεται με βάση την αντίστοιχη τιμή των ημερών ενοικίασης της κάθε περιόδου.

Παραδόσεις / Παραλαβές: H εταιρία παρέχει δωρεάν υπηρεσίες παράδοσης και παραλαβής εντός Αττικής, εκτός των γραφείων της, σε αεροδρόμια και λιμάνια (εκτός Πειραιά και Ραφήνας), μόνο όταν έχουν δοθεί πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες άφιξης και αναχώρησης (π.χ. αριθμός πτήσης, όνομα πλοίου κτλ.). Για παραδόσεις / παραλαβές σε άλλους προορισμούς μέσα στα όρια της πόλης και στο λιμάνι του Πειραιά, η επιβάρυνση είναι €30,00 και στο λιμάνι της Ραφήνας €25,00. Για μεγαλύτερες αποστάσεις, η χρέωση είναι €0,60 ανά χλμ. Η χρέωση για παράδοση / παραλαβή εκτός ωραρίου (21:00 – 08:00), είναι €25,00.

Βενζίνη: Σε περίπτωση που ο μισθωτής επιστρέφει το αυτοκίνητο με λιγότερη βενζίνη από αυτή που παρέλαβε, θα επιβαρύνεται με το κόστος της βενζίνης που καταναλώθηκε. Η αξία της βενζίνης η οποία δεν καταναλώνεται δεν θα επιστρέφεται.

Τροχαίες Παραβάσεις: Όλα τα πρόστιμα και συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις βαρύνουν το μισθωτή.

Ενοικιάσεις εκτός Ελλάδος: Δεν επιτρέπεται η μεταφορά και οδήγηση του οχήματος εκτός των Ελληνικών συνόρων.

Μεταφορά με πλοίο: Ισχύει η μεταφορά σε πλοίο έπειτα από συνεννόηση με το γραφείο ενοικιάσεων αυτοκινήτων της AQR. Τηλέφωνο: 211 2160652

Αλλαγές τύπου αυτοκινήτου: Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου σε ειδικές περιπτώσεις.

Οδικοί χάρτες: Διατίθενται δωρεάν εφ’ όσον ζητηθούν.

Οδική βοήθεια : 24 ώρες – INTERSALONIKA (τηλ. 11555).

Φροντίδα ατυχήματος: 24 ώρες – INTERSALONIKA (τηλ. 11555).

Ακυρώσεις: Όλες οι ακυρώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται μέσω fax ή e-mail, τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη συμφωνηθείσα ημερομηνία παραλαβής του αυτοκινήτου. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρχει χρέωση μίας (1) ημέρας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση μη εμφάνισης του μισθωτή (nonshow). Σε περίπτωση επιστροφής του αυτοκινήτου πριν την ημερομηνία λήξης της κράτησης ΔΕΝ επιστρέφονται χρήματα στον πελάτη.

Εγγύηση κάλυψης ζημιών κ.α.: Όλοι οι μισθωτές ή οι οδηγοί υποχρεούνται να φέρουν και να επιδεικνύουν προσωπική πιστωτική κάρτα ως εγγύηση για την κάλυψη πιθανών ζημιών, τροχαίων παραβάσεων κ.α.. Όλες οι γενικά αποδεκτές πιστωτικές κάρτες γίνονται δεκτές. Αποδεκτές πιστωτικές κάρτες είναι: VISA, MASTERCARD.

Φόροι: Όλες οι χρεώσεις που αναφέρονται (ασφάλειες, άλλες υπηρεσίες, επιπλέον εξοπλισμός κ.α.) υπόκεινται σε Φ.Π.Α Οποιαδήποτε αλλαγή φόρων θα μεταβάλλει αντίστοιχα τις τιμές του τιμοκαταλόγου.

Τρόπος πληρωμής: 20% τη στιγμή της κράτησης, τα υπόλοιπα με την παράδοση του αυτοκινήτου.

Ε) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Ασφάλεια προς τρίτους: Οι τιμές μίσθωσης περιλαμβάνουν τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις :
α) Θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων έως €500.000,00, β) Υλικές ζημιές τρίτων (εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της εταιρίας) έως €100.000,00, γ) Για ζημιές στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, ο μισθωτής ευθύνεται μέχρι την αγοραστική αξία του κατά το χρόνο του ατυχήματος μείον 20%.

Μικτή ασφάλεια (C.D.W.): Η ευθύνη του μισθωτή (ποσό απαλλαγής), που αναφέρεται παραπάνω μειώνεται στα €650,00 (+ΦΠΑ) για τις κατηγορίες MCMR, ECMR, CCMR, CDMR στα €900,00 (+ΦΠΑ) τις κατηγορίες CCAR, FVMR, IDMR, SDMR και €1200 (+ΦΠΑ) για την κατηγορία FVMD. Εάν ο μισθωτής επιθυμεί να απαλλαγεί και από τη συμμετοχή αυτή (Ασφάλεια πλήρους απαλλαγής / C.D.W.) θα πρέπει να καταβάλλει επιπλέον για κάθε ημέρα ενοικίασης το ποσό των €12,00 (+ ΦΠΑ) για τις κατηγορίες MCMR, ECMR, CCMR, CDMR, το ποσό των €18,00 (+ ΦΠΑ) για τις κατηγορίες CCAR, FVMR, IDMR, SDMR και το ποσό των €20,00 (+ ΦΠΑ) για την κατηγορία FVMD.

Κάλυψη κλοπής – πυρός (T.P.): Το κόστος της ασφάλειας κλοπής/πυρός FVMR συμπεριλαμβάνεται στο ποσό της ενοικίασης. Η ευθύνη του μισθωτή σε περίπτωση κλοπής ή πυρκαγιάς του αυτοκινήτου (ποσό απαλλαγής) περιορίζεται στα €650,00 (+ΦΠΑ) για τις κατηγορίες MCMR, ECMR, CCMR, στα €900,00 (+ΦΠΑ) για τις κατηγορίες CCAR, FVMR, IDMR, SDMR και €1200 (+ΦΠΑ)για την κατηγορία FVMD. Η κάλυψη ενδέχεται να μην ισχύσει σε περίπτωση αποδεδειγμένης αμέλειας του μισθωτή. Η κάλυψη δεν περιλαμβάνει ζημιά ή απώλεια προσωπικών αντικειμένων που βρίσκονται μέσα στο αυτοκίνητο.

Προσωπική ασφάλιση οδηγού (Ρ.Α.Ι.): Προσφέρεται έναντι € 3,00 ημερησίως και καλύπτει τον οδηγό μέχρι του ποσού των € 10.000,00 σε περίπτωση θανάτου ή μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Καμιά ασφαλιστική κάλυψη δεν ισχύει:

α) Για ζημιές που προκλήθηκαν στο κάτω μέρος του αμαξώματος, στους τροχούς, τα ελαστικά, τα κρύσταλλα, το εσωτερικό και την οροφή, την παραβίαση των κλειδαριών, την απώλεια ή κλοπή των κλειδιών και για ζημιές εξαιτίας αμελούς οδήγησης σε μη ασφαλτοστρωμένους δρόμους, β) σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι ο οδηγός βρίσκεται υπό την επήρεια οινοπνεύματος ή ναρκωτικών ουσιών, γ) για ζημιές από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ., δ) για οτιδήποτε συμβεί στο αυτοκίνητο κατά τη μεταφορά του με πλοίο, ε) για παραβιάσεις των όρων του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Τα συμβόλαια ενοικίασης είναι συνταγμένα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά, και αναφέρουν τους σχετικούς όρους ως επίσης και τους τηλεφωνικούς αριθμούς έκτακτης ανάγκης.